Про компанію
Наші об’єкти
Продукція та послуги
Зробити замовлення
Про нас говорять
Акціонерам
Звітність
Контакти
   Інформація про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГІДРОСПЕЦБУД" 10.06.2011 р.

Закрите акціонерне товариство Страхова Компанія

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУД"

(код за ЄДРПОУ 01416470) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 червня 2011 року о 10-00 год. у приміщенні адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, вул. Василя Верховинця 1. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 до 9.45 за місцем проведення зборів. Телефон для довідок: 407-60-71.

Порядок денний:

1. Про припинення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Укргідроспецбуд».

2. Призначення  комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд».

3. Про затвердження порядку та умов обміну акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд» на письмові зобов’язання перевести у частки статутного капіталу (фонду) ТДВ «Укргідроспецбуд», що створюється шляхом перетворення.

4. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд», які не голосували за прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд».

5. Про внесення змін до Статуту товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 07 червня 2011 року.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ , вул. Василя Верховинця, 1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.