Про компанію
Наші об’єкти
Продукція та послуги
Зробити замовлення
Про нас говорять
Акціонерам
Звітність
Контакти
   Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОСПЕЦБУД"

Дата проведення Зборів: 10 .06.2011 року

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Василя Верховинця 1

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Укргідроспецбуд».

2. Призначення комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд».

3. Про затвердження порядку та умов обміну акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд» на письмові зобов’язання перевести у частки статутного капіталу (фонду) ТДВ «Укргідроспецбуд», що створюється шляхом перетворення.

4. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд», які не голосували за прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд».

5. Про внесення змін до Статуту товариства.

6. Про затвердження плану та порядку перетворення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд».

 

Питання 1. Про припинення Публічного акціонерного товариства "УКРГІДРОСПЕЦБУД" шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю "Укргідроспецбуд".

Результати голосування:

Голосували:

за” – 23 863 431 голосів (99,94248% голосів присутніх на загальних зборах);

проти” - 21 голосів (0,00009% голосів присутніх на загальних зборах);

утримались” - 0 голосів (0% голосів присутніх на загальних зборах).

Не приймали участь у голосуванні - 13713 голосів (0,05743% голосів присутніх на загальних зборах);

Прийняте рішення

Припинити діяльність Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд» код ЄДРПОУ 01416470, шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю"Укргідроспецбуд".

 

 

Питання 2. Про призначення комісії з припинення ПАТ «Укргідроспецбуд».

Результати голосування:

Голосували:

за” – 23 863 431 голосів (99,94248% голосів присутніх на загальних зборах);

проти” - 21 голосів (0,00009% голосів присутніх на загальних зборах);

утримались” - 0 голосів (0% голосів присутніх на загальних зборах).

Не приймали участь у голосуванні - 13713 голосів (0,05743% голосів присутніх на загальних зборах);

Прийняте рішення

Призначити комісію з припинення у складі п’яти осіб з 14.06.2011р.:

1. Нагорнюк Віталій Іванович - голова комісії.

2. Сатовський Владислав Вадимович – член комісії.

3. Лесь Олена Антонівніа – член комісії.

4. Беттяр Сергій Володимирович– член комісії.

5. Дячок Ірина Олександрівна– член комісії.

 

 

Питання 3. Про затвердження порядку та умов обміну акцій у акціонерів ПАТ"УКРГІДРОСПЕЦБУД" на частку у статутному фонді ТДВ"Укргідроспецбуд», що створюється шляхом перетворення.

Результати голосування:

Голосували:

за” – 23 863 431 голосів (99,94248% голосів присутніх на загальних зборах);

проти” - 21 голосів (0,00009% голосів присутніх на загальних зборах);

утримались” - 0 голосів (0% голосів присутніх на загальних зборах).

Не приймали участь у голосуванні - 13713 голосів (0,05743% голосів присутніх на загальних зборах);

Прийняте рішення

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступника.

Статутний капітал (Складений капітал) Товариства з додатковою відповідальністю «Укргідроспецбуд» (яке є повним правонаступником усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд») затвердити у розмірі 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок, тобто у розмірі статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд».

Обмін акцій акціонерів ПАТ «Укргідроспецбуд» на розмір частки в статутному капіталі ТДВ «Укргідроспецбуд» провести виходячи з розміру частки кожного акціонера (у відсотках) у статутному капіталі ПАТ «Укргідроспецбуд» згідно з номінальною вартістю акцій.

Обмін акцій у статутному капіталі ПАТ «Укргідроспецбуд» на частки в статутному капіталі ТДВ «Укргідроспецбуд», що створюється, здійснити в два етапи.

1-й етап. Здійснюється обмін акцій на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток Товариства з додатковою відповідальністю «Укргідроспецбуд», що створюється внаслідок реорганізації, в термін з 10 червня 2011 року по 07 липня 2011 року. Для цього акціонеру ПАТ «Укргідроспецбуд» в зазначений термін необхідно подати заяву на ім’я голови комісії з припинення про намір обміняти акції на частки, за адресою: м. Київ, вул. Василя Верховинця 1, з 9-00 до 17-00. На підставі заяви, яка складається у довільній формі, в зазначений термін акціонеру виписується письмове зобов’язання на відповідну кількість часток. У разі неподання акціонером відповідної заяви, голова комісії з припинення в будь-якому разі виписує письмове зобов’язання на відповідну кількість часток в зазначений термін.

2-й етап. Здійснюється обмін письмових зобов’язань на частки в статутному фонді Товариства з додатковою відповідальністю «Укргідроспецбуд» з дати державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «Укргідроспецбуд», термін обміну не обмежений.

 

Питання 4. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів ПАТ «Укргідроспецбуд», які не голосували за прийняття рішення про припинення ПАТ «Укргідроспецбуд».

Результати голосування:

Голосували:

за” – 23 863 431 голосів (99,94248% голосів присутніх на загальних зборах);

проти” - 21 голосів (0,00009% голосів присутніх на загальних зборах);

утримались” - 0 голосів (0% голосів присутніх на загальних зборах).

Не приймали участь у голосуванні - 13713 голосів (0,05743% голосів присутніх на загальних зборах);

 

Прийняте рішення

З метою захисту прав акціонерів, ПАТ «Укргідроспецбуд» здійснюватиме викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію ПАТ «Укргідроспецбуд» шляхом перетворення у ТДВ «Укргідроспецбуд» та звернулись до ПАТ «Укргідроспецбуд» з письмовою заявою про це.

Затвердити наступні умови оцінки та викупу акцій в акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до ПАТ «Укргідроспецбуд» з письмовою заявою, а саме: ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій. Строк оцінки (визначення договірної ціни за домовленістю сторін) та викупу акцій в акціонерів, які вимагають цього встановити з 10 червня 2011 року по 07 липня 2011 року, але в будь-якому разі не пізніше дати зупинення обігу акцій. Для цього акціонеру ПАТ «Укргідроспецбуд» необхідно подати заяву на ім’я голови комісії з припинення з вимогою про викуп, за адресою: м. Київ, вул. Василя Верховинця 1 вул. з 9-00 до 17-00. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. На підставі заяви укладається договір купівлі-продажу акцій.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі

 

Питання 5. Про внесення змін до Статуту товариства.

Результати голосування:

Голосували:

за” 0 голосів (0 голосів присутніх на загальних зборах);

проти” - 23 863 452 голосів (99,94257% голосів присутніх на загальних зборах);

утримались” - 0 голосів (0% голосів присутніх на загальних зборах).

Не приймали участь у голосуванні - 13713 голосів (0,05743% голосів присутніх на загальних зборах);

Рішення не прийняте

 

Питання 6. Про затвердження плану та порядку перетворення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд».

Результати голосування:

Голосували:

за” – 23 863 431 голосів (99,94248% голосів присутніх на загальних зборах);

проти” - 21 голосів (0,00009% голосів присутніх на загальних зборах);

утримались” - 0 голосів (0% голосів присутніх на загальних зборах).

Не приймали участь у голосуванні - 13713 голосів (0,05743% голосів присутніх на загальних зборах);

Прийняте рішення

Затвердити план та порядку перетворення Публічного акціонерного товариства «Укргідроспецбуд».

 

 

Голова Комісії з припинення _________________ Нагорнюк Віталій Іванович